תעודות והסמכות – מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה

 

מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה - תעודת גמר
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה – תעודת גמר

 

 

נגישות מבנים תשתיות וסביבה - תעודת רישום
נגישות מבנים תשתיות וסביבה – תעודת רישום

 

 

מורשה לנגישות מתו"ס - תעודת מקצוע
מורשה לנגישות מתו"ס – תעודת מקצוע